Μια προσεκτική ματιά στα FL 218 και την συσκευασία τους.

#befearless